نمایش دادن همه 4 نتیجه

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 9 24 36

آبفشان (بابلر) تنظیمی

5,100 تومان
بابلر تنظیمی زلال رود یا آبفشان نوعی گسیلنده در آبیاری قطره ای است که بر روی یک پایه در کنار

آبفشان(بابلر)

5,100 تومان510,000 تومان
size : 12  _ 16 1اتمسفر  : (فشار -بار)pressure بابلر یا آبفشان جزء گسیلنده آبیاری قطره‌ای است که بر روی

بابلر قارچی بزرگ

5,100 تومان
  1اتمسفر  : (فشار -بار)pressure 120 لیتر در ساعت (L/H) بابلر یا آبفشان جزء گسیلنده آبیاری قطره‌ای است که بر

بابلر قارچی کوچک

5,100 تومان
 1اتمسفر  : (فشار -بار)pressure 60 لیتر در ساعت  (L/H) بابلر یا آبفشان جزء گسیلنده آبیاری قطره‌ای است که بر روی