نمایش دادن همه 7 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

انشعاب دو راهی 16×3/4

size 16×3/4 انشعاب دو راهی 16به 3/4 برای تبدیل یک راهی سایز  3/4  به دوراهی لوله 16 میلیمتری استفاده کنید

زانو چپقی 2اینچ

size 2inch زانو چپقی 2 اینچ نوعی اتصال است که شبیه به زانو است و یک طرف آن نر است

زانو ماده 2اینچ

size 2 inch زانو ماده پلی اتیلن در زاویه 90 درجه بوده است زانوی ماده  که دنده (رزوه) از داخل 

زانو نر 2اینچ

size 2inch زانو نر پلی اتیلن در زاویه 90 درجه بوده است زانوی نر که دنده (رزوه) از بیرون دارد

سه راهی ماده 2 اینچ

Size :2 inch 10اتمسفر :(فشار-بار) سه راهی ماده 2 اینچ جایگزین مناسب اتصالات گالوانیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه آب

سه راهی نر 2اینچ

size 2inch 10اتمسفر :(فشار-بار) سه راهی نر 2 اینچ جایگزین مناسب اتصالات گالوانیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه آب بندی

سه راهی یکسر نر 2اینچ

size 2inch 10اتمسفر :(فشار-بار) سه راهی یک سر نر  2 اینچ جایگزین مناسب اتصالات گالوانیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه