نمایش 1–20 از 29 نتیجه

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 9 24 36

انشعاب چهار راهی 32×16

1,600 تومان
size 16×32 انشعاب 32 به چهار راهی 16 برای  تبدیل سایز 32 به چهار راهی 16 میلیمتر مورد استفاده قرار

انشعاب دو راهی 16×1/2

1,000 تومان
size 16×1/2 اشعاب دوراهی 16 به 1/2 برای تبدیل یک راهی سایز 1/2  به دوراهی لوله 16 میلیمتری استفاده کنید.

انشعاب دو راهی 16×32

1,200 تومان
size 16×1 inch انشعاب 32 به دو راهی 16 برای  تبدیل سایز 32 به دو راهی 16 میلیمتر مورد استفاده

انشعاب سه راهی 1/2×16

1,100 تومان
size 16×1/2 انشعاب 1/2 به سه راهی 16 برای  تبدیل سایز 1/2 به سه راهی 16 میلیمتر مورد استفاده قرار

انشعاب سه راهی 3/4×16

1,100 تومان
size 16×3/4 اشعاب 3/4 به سه  راهی 16 برای  تبدیل 3/4 به سه راهی 16 میلیمتر مورد استفاده قرار میگیرد

انشعاب سه راهی 32×16

1,250 تومان
size 16×32 انشعاب 32 به سه راهی 16 برای  تبدیل سایز 32 به سه  راهی 16 میلیمتر مورد استفاده قرار

بست ابتدایی 12× 16

230 تومان
size 16×12 جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر 12 میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی 16×16

250 تومان
size 16×16 جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر 16 میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی 18×16

250 تومان
size16×18 جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر 18 میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی استفاده

بست ابتدایی به دوراهی 16

1,000 تومان
size 2ways×16 بست ابتدایی به دو راهی 16 برای  تبدیل بست ابتدایی لوله 16 به دو راهی 16 میلیمتر مورد

بست ابتدایی به سه راهی 16

1,000 تومان
size 3ways×16 بست ابتدایی به سه راهی 16 برای  تبدیل بست ابتدایی لوله 16 به سه راهی 16 میلیمتر مورد

بست روی لوله 16(کلیپس)

340 تومان
8لیتر بر ساعت (8L/H) 4لیتر برساعت (4L/H) بست هایی که در لوله های 16 میلیمتری آبیاری قطره ای جهت آب

بست سیمی لوله 16

310 تومان
size 16 بست سیمی لوله 16 نوعی اتصالات پلی اتیلن است که باعث ارتباط و انشعاب از یک لوله اصلی

رابط 16 به تیپ کشویی

640 تومان1,280,000 تومان
 size 16 * Tape برای اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله اصلی پلی اتیلن یا لوله 16 میلیمتری

رابط 16×16

250 تومان
size 16×16   رابط 16 به 16 جهت اتصال  بین دو  لوله آبیاری به 16 قطره ای مورد استفاده قرار

زانو 16×1/2

450 تومان
size 16×1/2 زانو 16 به 1/2  برای تغییر مسیر ،تغییر سایز  استفاده میشود.  

زانو 16×16

360 تومان
size 16×16  زانو 16×16 جهت انتقال مسیر در لوله های پلی اتیلن  و جلوگیری از تا خوردن لوله پلی اتیلن 

سه راهی 16×16×16

410 تومان
size 16×16×16 از سه راه مساوی سایز 16×16×16 میلیمتری جهت انشعاب گیری بین لوله های پلی اتیلن و قطره ای

شیر انشعاب 16*16

2,380 تومان1,190,000 تومان
size 16*16  از شیر انشعاب 16به 16 برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط

شیر انشعاب لی فلت به 16

3,300 تومان
 size 16×leeflat شیرانشعاب لی فلت به 16 جهت گرفتن انشعاب از لوله های لی فلت، نخدار، تاشو به لوله 16