نمایش 1–20 از 31 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

انشعاب چهار راهی 32×16

1,700 تومان
size 16×32 انشعاب 32 به چهار راهی 16 برای  تبدیل سایز 32 به چهار راهی 16 میلیمتر مورد استفاده قرار

انشعاب دو راهی 16×1/2

1,100 تومان
size 16×1/2 اشعاب دوراهی 16 به 1/2 برای تبدیل یک راهی سایز 1/2  به دوراهی لوله 16 میلیمتری استفاده کنید.

انشعاب دو راهی 16×3/4

1,100 تومان
size 16×3/4 انشعاب دو راهی 16به 3/4 برای تبدیل یک راهی سایز  3/4  به دوراهی لوله 16 میلیمتری استفاده کنید

انشعاب دو راهی 16×32

1,300 تومان
size 16×1 inch انشعاب 32 به دو راهی 16 برای  تبدیل سایز 32 به دو راهی 16 میلیمتر مورد استفاده

انشعاب سه راهی 1/2×16

1,200 تومان
size 16×1/2 انشعاب 1/2 به سه راهی 16 برای  تبدیل سایز 1/2 به سه راهی 16 میلیمتر مورد استفاده قرار

انشعاب سه راهی 3/4×16

1,200 تومان
size 16×3/4 اشعاب 3/4 به سه  راهی 16 برای  تبدیل 3/4 به سه راهی 16 میلیمتر مورد استفاده قرار میگیرد

انشعاب سه راهی 32×16

1,350 تومان
size 16×32 انشعاب 32 به سه راهی 16 برای  تبدیل سایز 32 به سه  راهی 16 میلیمتر مورد استفاده قرار

بست ابتدایی 12× 16

270 تومان
size 16×12 جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر 12 میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی 16×16

290 تومان
size 16×16 جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر 16 میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی 18×16

290 تومان
size16×18 جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر 18 میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی استفاده

بست ابتدایی به دوراهی 16

1,100 تومان
size 2ways×16 بست ابتدایی به دو راهی 16 برای  تبدیل بست ابتدایی لوله 16 به دو راهی 16 میلیمتر مورد

بست ابتدایی به سه راهی 16

1,100 تومان
size 3ways×16 بست ابتدایی به سه راهی 16 برای  تبدیل بست ابتدایی لوله 16 به سه راهی 16 میلیمتر مورد

بست روی لوله 16(کلیپس)

400 تومان
8لیتر بر ساعت (8L/H) 4لیتر برساعت (4L/H) بست هایی که در لوله های 16 میلیمتری آبیاری قطره ای جهت آب

بست سیمی لوله 16

360 تومان
size 16 بست سیمی لوله 16 نوعی اتصالات پلی اتیلن است که باعث ارتباط و انشعاب از یک لوله اصلی

رابط 16 به تیپ کشویی

750 تومان
 size 16 * Tape برای اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله اصلی پلی اتیلن یا لوله 16 میلیمتری

رابط 16×16

290 تومان
size 16×16   رابط 16 به 16 جهت اتصال  بین دو  لوله آبیاری به 16 قطره ای مورد استفاده قرار

زانو 16×1/2

500 تومان
size 16×1/2 زانو 16 به 1/2  برای تغییر مسیر ،تغییر سایز  استفاده میشود.  

زانو 16×16

410 تومان
size 16×16  زانو 16×16 جهت انتقال مسیر در لوله های پلی اتیلن  و جلوگیری از تا خوردن لوله پلی اتیلن 

سه راهی 16×16×16

480 تومان
size 16×16×16 از سه راه مساوی سایز 16×16×16 میلیمتری جهت انشعاب گیری بین لوله های پلی اتیلن و قطره ای