نمایش دادن همه 12 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست ابتدایی 18×20

size 20×18 جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر 18 میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی 20×20

size 20×20 جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر 20 میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی

رابط 20×20 (اورینگ دار)

Size : 20×20 رابط 20 به 20 (اورینگدار) برای رابط بین دو لوله 20 قطره ای مورد استفاده قرار میگیرد

سه راهی 20×16×20

size 20×16×20 این سه راهی که به سه راهی نامساوی قطره ای نیز معروف است دارای دو سر 20 میلیمتر

سه راهی 20×20×20

size 20×20×20 از سه راهی سایز 20×20×20 میلیمتری جهت انشعاب گیری بین لوله های پلی اتیلن و قطره ای استفاده

شیر انشعاب 20×20

size 20×20  از شیر انشعاب 20به 20 برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط

شیر انشعاب لی فلت به 20

size lee flat×20 شیرانشعاب لی فلت به 20 جهت گرفتن انشعاب از لوله های لی فلت، نخدار، تاشو به لوله

کور کن آخر خط لوله 20(عینکی)

size 20 بست انتهایی 20  عینکی جهت بستن و کور کردن انتهای لوله 20 آبیاری قطره ای در سیستم آبیاری

کور کن لاستیکی دسته دار 20(راکتی)

size 20 واشرکورکن  لاستیکی دسته دار (راکتی ) سایز 20 زلال رود جهت کور نمودن و یا بستن سوراخ هایی

میخ تثبیت لوله 20

میخ تثبیت یا نگهدارنده جهت نگهداری لوله 20 مورد استفاده قرار می گیرد. میخ تثبیت لوله 20 بدنه آن به

واشر استوانه 20

size 20 واشر بست ابتدایی سایز 20 (استوانه ای ) جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی به لوله

واشر بست ابتدایی دسته دار 20(راکتی)

size 20 واشر بست ابتدایی سایز 20 (دسته دار یا راکتی) جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی به