نمایش دادن همه 5 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

انشعاب دو راهی6 mm

size 6 mm انشعاب دو راهی 6 میل( زلال رود )برای تقسیم لوله اصلی به دو انشعاب فرعی قطره ای

بست ابتدایی 6 میل

size 6 mm برای اینکه از لوله آبیاری قطره ای، انشعاب 6 میل بگیرید، به بست ابتدایی لوله 6 میلیمتر

کور کن 6 میل

size 6mm جهت کور کردن سوراخ هایی که برای قطره چکان روی لوله 16 یا 20 زده شده و نیاز

میکروجت (مه پاش) 180

size 180 میکروجت ها معمولا برای آبیاری چمن،گل،سبزیجات و گیاهان فضا سبز در باغچه ها به کاربرده میشود. آبپاش های

میکروجت (مه پاش) 360

size 360 میکروجت ها معمولا برای آبیاری چمن،گل،سبزیجات و گیاهان فضا سبز در باغچه ها به کاربرده میشود. آبپاش های