نمایش 21–24 از 24 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب12*12

size 12×12  از شیر انشعاب 12به 12 برای گرفتن انشعاب از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط

شیرانشعاب 16*20

size 20*16 شیر انشعاب  20 به 16 جهت تبدیل سایز لوله  20میلیمتر به 16  میلیمتر و قطع و وصل کردن

شیرانشعاب 20 به تیپ(پیچی)

size 20×tape شیر انشعاب 20 به تیپ  جهت اتصال لوله 20 به نوار تیپ مورد استفاده قرار می گیرد.