نمایش دادن همه 4 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست ابتدایی لی فلت (حلزونی)

1,050 تومان
1اتمسفر : pressure(فشار- بار ) برای گرفتن خروجی از لوله‌های لی‌فلت از بست ابتدایی لی فلت (حلزونی)  استفاده می شود 

بست ابتدایی لی فلت به تیپ (حلزونی)

1,750 تومان
size  lee flat×tape رابط لی فلت به تیپ به منظور انشعاب گیری و اتصال لوله ی آبیاری لی فلت به

بست ابتدایی لی فلت(چنگکی)

1,050 تومان
برای گرفتن خروجی از لوله‌های لی‌فلت از بست ابتدایی لی فلت (دسته دار یا چنگکی)  استفاده می شود  و بعد

کور کن لی فلت (چنگکی)

1,050 تومان
  کور کن لی فلت به منظور مسدود کردن حفره‌های خروجی لوله لی فلت  مورد استفاده قرار میگیرد  زیرا در