نمایش دادن همه 9 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

درپوش رزوه ای 1 1/2 اینچ

3,700 تومان
size 1 1/2 از درپوش های رزوه ای برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود و این محصول در سایزهای

درپوش رزوه ای 1 اینچ

2,000 تومان
size 1 inch از درپوش های رزوه ای برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود و این محصول در سایزهای

درپوش رزوه ای 1/2 2 اینچ

13,900 تومان
size 2 1/2 از درپوش های رزوه ای برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود و این محصول در سایزهای

درپوش رزوه ای 1/2 اینچ

1,100 تومان
size 1/2 inch از درپوش های رزوه ای برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود و این محصول در سایزهای

درپوش رزوه ای 1/4 1 اینچ

3,700 تومان
size 1 1/4 از درپوش های رزوه ای برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود و این محصول در سایزهای

درپوش رزوه ای 2 اینچ

4,700 تومان
size 2 inch از درپوش های رزوه ای برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود و این محصول در سایزهای

درپوش رزوه ای 3 اینچ

15,900 تومان
size 3 inch از درپوش های رزوه ای جهت بستن یا کور کردن انتهای خط لوله  استفاده میشود. این محصول 

درپوش رزوه ای 3/4 اینچ

1,350 تومان
size 3/4 از درپوش های رزوه ای برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود و این محصول در سایزهای مختلف 

درپوش رزوه ای 4 اینچ

17,500 تومان
size 4 inch از درپوش های رزوه ای برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود و این محصول در سایزهای