نمایش دادن همه 4 نتیجه

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 9 24 36

سر شلنگی 2×50

5,800 تومان
size 2×50 سر شلنگی سایز 2 ×50 زلال رود جهت اتصال لی فلت به تجهیزاتی که رزوه استاندارد مادگی دارند

سر شلنگی و رابط 2×63

5,800 تومان
size 2×63 سر شلنگی سایز 2×63 زلال رود جهت اتصال لی فلت به تجهیزاتی که رزوه استاندارد مادگی دارند استفاده

سرشلنگی 3×75

9,800 تومان
size 3×75 سر شلنگی سایز 3×75 زلال رود جهت اتصال لی فلت به تجهیزاتی که رزوه استاندارد مادگی دارند استفاده