نمایش دادن همه 7 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

رابط لوله نخدار (فلت) 50×50

size 50×50 رابط لوله نخدار فلت جهت اتصال بین دو لوله نخدار مورد استفاده قرار می گیرد. جنس بدنه و

رابط لوله نخدار (فلت) 100×100

size 100×100 رابط لوله نخدار فلت جهت اتصال بین دو لوله نخدار مورد استفاده قرار می گیرد. جنس بدنه و

رابط لوله نخدار (فلت) 75×75

size 75×75 رابط لوله نخدار فلت جهت اتصال بین دو لوله نخدار مورد استفاده قرار می گیرد. جنس بدنه و

سر شلنگی 2×50

size 2×50 سر شلنگی سایز 2 ×50 زلال رود جهت اتصال لی فلت به تجهیزاتی که رزوه استاندارد مادگی دارند

سر شلنگی و رابط 2×63

size 2×63 سر شلنگی سایز 2×63 زلال رود جهت اتصال لی فلت به تجهیزاتی که رزوه استاندارد مادگی دارند استفاده

سرشلنگی 3×75

size 3×75 سر شلنگی سایز 3×75 زلال رود جهت اتصال لی فلت به تجهیزاتی که رزوه استاندارد مادگی دارند استفاده