نمایش دادن همه 6 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیرخودکار پلیمری 2 اینچ

64,500 تومان
size 2 inc شیر های خودکار بوسیله کلید مخصوصی که برای آنها تعبیه شده است کار میکنند. به این صورت

کلید شیر خودکار “2 (دوقلاب)

45,000 تومان
کلید شیر خودکار یکی از تجهیزات آبیاری می باشد . که عمدتا به صورت تک قلاب هستند اما در حالت 

کلید شیرخودکار 1 1/2(دو قلاب)

40,000 تومان
کلید شیر خودکار یکی از تجهیزات آبیاری می باشد . که عمدتا به صورت تک قلاب هستند اما در حالت 

کلیدشیر خودکار 1 اینچ

11,000 تومان
size 1 inch  اگر این  کلید مخصوص  داخل شیرخودکار  قرار داشته باشد ، آب در شیر و لوله ها جریان