نمایش دادن همه 8 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

فلنج پلی اتیلن 125

23,500 تومان
size 125 فلنج ها کاربرد اصلی آن ها بستن لوله ها به یکدیگر و اتصال قطعات دیگر است و از

فلنج پلی اتیلن جوشی 110

21,000 تومان
size 110 فلنج ها کاربرد اصلی آن ها بستن لوله ها به یکدیگر و اتصال قطعات دیگر است و از

فلنج پلی اتیلن جوشی 160

47,500 تومان
size 160 فلنج ها کاربرد اصلی آن ها بستن لوله ها به یکدیگر و اتصال قطعات دیگر است و از کاربرد

فلنج پلی اتیلن جوشی 200

93,000 تومان
size 200 فلنج ها کاربرد اصلی آن ها بستن لوله ها به یکدیگر و اتصال قطعات دیگر است و از کاربرد

فلنج پلی اتیلن جوشی 90

16,000 تومان
size 90 فلنج ها کاربرد اصلی آن ها بستن لوله ها به یکدیگر و اتصال قطعات دیگر است و از

فلنج پلی اتیلن جوشی گلو بلند 90

26,500 تومان
size 90 فلنج ها کاربرد اصلی آن ها بستن لوله ها به یکدیگر و اتصال قطعات دیگر است و از

فلنج پلی اتیلن جوشی گلوبلند 125

48,750 تومان
size 125 فلنج ها کاربرد اصلی آن ها بستن لوله ها به یکدیگر و اتصال قطعات دیگر است و از کاربرد