نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

قلاب آویز بوته (گلخانه ای)

600 تومان
این قلاب آویز  به منظور تغییر در  طول نخ آویز در گلخانه استفاده میشود کوتاه و بلند کردن نخ با