نمایش دادن همه 9 نتیجه

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 9 24 36

مغزی پلیمری 11/2 اینچ

3,700 تومان
size 1 1/2 این مغزی از جنس پلیمر ساخته شده و اغلب در اتصالات پلی اتیلن استفاده میشود مغزی مورد

مغزی پلیمری 1/2 2 اینچ

13,800 تومان
size 2 1/2 این مغزی از جنس پلیمر ساخته شده و اغلب در اتصالات پلی اتیلن استفاده میشود مغزی مورد

مغزی پلیمری 1/2 اینچ

1,200 تومان
size 1/2 inch این مغزی از جنس پلیمر ساخته شده و اغلب در اتصالات پلی اتیلن استفاده میشود مغزی مورد

مغزی پلیمری 2 اینچ

4,700 تومان
size 2inch این مغزی از جنس پلیمر ساخته شده و اغلب در اتصالات پلی اتیلن استفاده میشود مغزی مورد استفاده

مغزی پلیمری 3

16,000 تومان
size 3 inch این مغزی از جنس پلیمر ساخته شده و اغلب در اتصالات پلی اتیلن استفاده میشود مغزی مورد

مغزی پلیمری 3/4اینچ

1,500 تومان
size 3/4inch این مغزی از جنس پلیمر ساخته شده و اغلب در اتصالات پلی اتیلن استفاده میشود مغزی مورد استفاده

مغزی پلیمری 4 اینچ

18,000 تومان
  این مغزی از جنس پلیمر ساخته شده و اغلب در اتصالات پلی اتیلن استفاده میشود مغزی مورد استفاده در