نمایش دادن همه 4 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

پایه نگهدارنده لوله اسپاگتی

  پایه نگهدارنده  سایز 4-6-8 m m برای لوله های آبیاری قطره ای  این ابزار استفاده می شود.

میخ تثبیت تیپ

 میخ نگهدارنده (تثبیت) تیپ بوسیله این ابزار شما نوار تیپ  آبیاری را به راحتی بر روی خاک محکم نگه می

میخ تثبیت لوله 16

میخ تثبیت یا نگهدارنده  جهت نگهداری لوله 16  استفاده قرار می گیرد. بدنه میخ تثبیت به گونه ای  طراحی شده

میخ تثبیت لوله 20

میخ تثبیت یا نگهدارنده جهت نگهداری لوله 20 مورد استفاده قرار می گیرد. میخ تثبیت لوله 20 بدنه آن به