نمایش دادن همه 3 نتیجه

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 9 24 36

میخ تثبیت تیپ

500 تومان
 میخ نگهدارنده (تثبیت) تیپ بوسیله این ابزار شما نوار تیپ  آبیاری را به راحتی بر روی خاک محکم نگه می

میخ تثبیت لوله 16

870 تومان
میخ تثبیت یا نگهدارنده  جهت نگهداری لوله 16  استفاده قرار می گیرد. بدنه میخ تثبیت به گونه ای  طراحی شده

میخ تثبیت لوله 20

920 تومان
میخ تثبیت یا نگهدارنده جهت نگهداری لوله 20 مورد استفاده قرار می گیرد. میخ تثبیت لوله 20 بدنه آن به