نمایش دادن همه 4 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

پایه نگهدارنده لوله اسپاگتی

525 تومان
  پایه نگهدارنده  سایز 4-6-8 m m برای لوله های آبیاری قطره ای  این ابزار استفاده می شود.

میخ تثبیت تیپ

550 تومان
 میخ نگهدارنده (تثبیت) تیپ بوسیله این ابزار شما نوار تیپ  آبیاری را به راحتی بر روی خاک محکم نگه می

میخ تثبیت لوله 16

1,050 تومان
میخ تثبیت یا نگهدارنده  جهت نگهداری لوله 16  استفاده قرار می گیرد. بدنه میخ تثبیت به گونه ای  طراحی شده

میخ تثبیت لوله 20

1,050 تومان
میخ تثبیت یا نگهدارنده جهت نگهداری لوله 20 مورد استفاده قرار می گیرد. میخ تثبیت لوله 20 بدنه آن به