نمایش دادن همه 10 نتیجه

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 9 24 36

واشر استوانه 20

720 تومان
size 20 واشر بست ابتدایی سایز 20 (استوانه ای ) جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی به لوله

واشر بست ابتدایی 16(سفید )

600 تومان
size 16 واشر بست ابتدایی سایز 16 جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی به لوله های پلی اتیلن  می

واشر بست ابتدایی 16(مشکی)

550 تومان
size 16 واشر بست ابتدایی  سایز 16 جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی به لوله های پلی

واشر بست ابتدایی 18(سفید)

630 تومان
size 18 واشر بست ابتدایی جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی به لوله های پلی اتیلن  می

واشر بست ابتدایی دسته دار 16(راکتی)

610 تومان
size 16 واشر بست ابتدایی سایز 16 (دسته دار یا راکتی ) جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی

واشر بست ابتدایی دسته دار 20(راکتی)

720 تومان
size 20 واشر بست ابتدایی سایز 20 (دسته دار یا راکتی) جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی به

واشر بست ابتدایی سفید 12

250 تومان
size 12 واشر بست ابتدایی سایز 12 جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی به لوله های پلی

واشر بست ابتدایی مشکی 12

235 تومان
size 12 واشر بست ابتدایی سایز 12( زلال رود )  جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی به لوله