نمایش دادن همه 10 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

کور کن لاستیکی 12(مشکی)

size 12 mm واشرکور لاستیکی 12 زلال رود جهت کور نمودن و یا بستن سوراخ هایی که بر روی لوله 

کور کن لاستیکی دسته دار 16(راکتی)

size 16 واشر کورکن  لاستیکی دسته دار (راکتی) 16 زلال رود جهت کور نمودن و یا بستن سوراخ هایی که

کور کن لاستیکی دسته دار 20(راکتی)

size 20 واشرکورکن  لاستیکی دسته دار (راکتی ) سایز 20 زلال رود جهت کور نمودن و یا بستن سوراخ هایی

کور کن لاستیکی سایز 9 ( مشکی)

Size : 9 کورکن لاستیکی (مشکی) سایز 9 میل زلال رود  جهت کور کردن سوراخ های اضافی یا به اشتباه

کورکن لاستیکی13(مشکی)

size 13 واشرکور لاستیکی 13 زلال رود جهت کور نمودن و یا بستن سوراخ هایی که بر روی لوله  ایجاد

کورکن لاستیکی16 (مشکی)

size 16 واشرکور لاستیکی 16 زلال رود جهت کور نمودن و یا بستن سوراخ هایی که بر روی لوله  ایجاد

کورکن لاستیکی18(مشکی)

size 18 واشرکور لاستیکی سایز 18 زلال رود جهت کور نمودن و یا بستن سوراخ هایی که بر روی لوله