نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

آبفشان (بابلر)

size : 12  _ 16 1اتمسفر  : (فشار -بار)pressure بابلر یا آبفشان جزء گسیلنده آبیاری قطره‌ای است که بر روی