نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

آبفشان (بابلر) تنظیمی

بابلر تنظیمی زلال رود یا آبفشان نوعی گسیلنده در آبیاری قطره ای است که بر روی یک پایه در کنار