نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بابلر قارچی بزرگ

  1اتمسفر  : (فشار -بار)pressure 120 لیتر در ساعت (L/H) بابلر یا آبفشان جزء گسیلنده آبیاری قطره‌ای است که بر