نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست ابتدایی به تیپ(پیچی)

size 16×tape بست ابتدایی به تیپ برای اتصال نوار تیپ آبیاری به لوله اصلی پلی اتیلن با ایجاد سوراخ به