نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست ابتدایی لی فلت(چنگکی)

برای گرفتن خروجی از لوله‌های لی‌فلت از بست ابتدایی لی فلت (دسته دار یا چنگکی)  استفاده می شود  و بعد