نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست ابتدایی 12×12

size 12×12 جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر 12 میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی