نمایش دادن همه 2 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست ابتدایی به تیپ(پیچی)

size 16×tape بست ابتدایی به تیپ برای اتصال نوار تیپ آبیاری به لوله اصلی پلی اتیلن با ایجاد سوراخ به

شیر انشعاب بست ابتدایی16 به تیپ (پیچی)

شیر انشعاب  بست ابتدایی به تیپ ابتدا به وسیله پانچر یا مته دستی لوله اصلی را سوراخ کرده و شیر