نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست ابتدایی 16×16

size 16×16 جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر 16 میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی