نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست ابتدایی 18×16

size16×18 جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر 18 میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی استفاده