نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست ابتدایی 20×20

size 20×20 جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر 20 میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی