مشاهده همه 5 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست ابتدایی 12× 16

230 تومان
size 16×12 جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر 12 میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی 20×20

670 تومان
size 20×20 جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر 20 میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی به دوراهی 16

1,000 تومان
size 2ways×16 بست ابتدایی به دو راهی 16 برای  تبدیل بست ابتدایی لوله 16 به دو راهی 16 میلیمتر مورد

بست ابتدایی لی فلت (حلزونی)

940 تومان
1اتمسفر : pressure(فشار- بار ) برای گرفتن خروجی از لوله‌های لی‌فلت از بست ابتدایی لی فلت (حلزونی)  استفاده می شود 

بست ابتدایی لی فلت(چنگکی)

940 تومان940,000 تومان
برای گرفتن خروجی از لوله‌های لی‌فلت از بست ابتدایی لی فلت (دسته دار یا چنگکی)  استفاده می شود  و بعد