نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست ابتدایی لی فلت (حلزونی)

1اتمسفر : pressure(فشار- بار ) برای گرفتن خروجی از لوله‌های لی‌فلت از بست ابتدایی لی فلت (حلزونی)  استفاده می شود