نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست سیمی لوله 16

size 16 بست سیمی لوله 16 نوعی اتصالات پلی اتیلن است که باعث ارتباط و انشعاب از یک لوله اصلی