نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

دریپر 8نازله (بهاره)

قطره چکان‌هایی مخصوص آبیاری قطره‌ای که دارای 8 خروجی هستند. این محصول با نام دریپر تنظیمی یا قطره چکان 2 نازله با قابلیت تنظیم دبی