نمایش دادن همه 2 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

رابط 16 به تیپ کشویی

 size 16 * Tape برای اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله اصلی پلی اتیلن یا لوله 16 میلیمتری

رابط تیپ به تیپ کشویی

size tape×tape جهت اتصال دو نوار تیپ به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. اگر نوار تیپ دچار مشکل جزئی