نمایش دادن همه 4 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست ابتدایی لی فلت به تیپ (حلزونی)

size  lee flat×tape رابط لی فلت به تیپ به منظور انشعاب گیری و اتصال لوله ی آبیاری لی فلت به

رابط تیپ به تیپ (پیچی)

size tape×tape جهت اتصال دو نوار تیپ آبیاری قطره ایی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. دو طرف این

میخ تثبیت تیپ

 میخ نگهدارنده (تثبیت) تیپ بوسیله این ابزار شما نوار تیپ  آبیاری را به راحتی بر روی خاک محکم نگه می