نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

درپوش رزوه ای 1/4 1 اینچ

size 1 1/4 از درپوش های رزوه ای برای مسدود کردن انتهای لوله استفاده میشود و این محصول در سایزهای