نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

رابط لوله نخدار (فلت) 75×75

size 75×75 رابط لوله نخدار فلت جهت اتصال بین دو لوله نخدار مورد استفاده قرار می گیرد. جنس بدنه و