نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

رابط 12×12

size 12×12   رابط 12 به 12 جهت اتصال  بین دو  لوله آبیاری به 12 قطره ای مورد استفاده قرار