نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

رابط 20×20 (اورینگ دار)

Size : 20×20 رابط 20 به 20 (اورینگدار) برای رابط بین دو لوله 20 قطره ای مورد استفاده قرار میگیرد