نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

رابط لوله نخدار (فلت) 50×50

size 50×50 رابط لوله نخدار فلت جهت اتصال بین دو لوله نخدار مورد استفاده قرار می گیرد. جنس بدنه و