نمایش دادن همه 4 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

رابط 12×12

size 12×12   رابط 12 به 12 جهت اتصال  بین دو  لوله آبیاری به 12 قطره ای مورد استفاده قرار

رابط 16 به تیپ (پیچی بزرگ)

size 16×tape رابط تیپ به  16  پیچی همانطور که از اسمش مشخص است، میتواند نوار های تیپ را به لوله

رابط 16×16

size 16×16   رابط 16 به 16 جهت اتصال  بین دو  لوله آبیاری به 16 قطره ای مورد استفاده قرار

رابط 16به تیپ (پیچی)

size 16×tape رابط تیپ به  16  پیچی همانطور که از اسمش مشخص است، می تواند نوار های تیپ را به