نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

زانو ماده 2اینچ

size 2 inch زانو ماده پلی اتیلن در زاویه 90 درجه بوده است زانوی ماده  که دنده (رزوه) از داخل