نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

زانو نر 2اینچ

size 2inch زانو نر پلی اتیلن در زاویه 90 درجه بوده است زانوی نر که دنده (رزوه) از بیرون دارد