نمایش دادن همه 5 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

زانو 16×1/2

size 16×1/2 زانو 16 به 1/2  برای تغییر مسیر ،تغییر سایز  استفاده میشود.  

زانو 16×16

size 16×16  زانو 16×16 جهت انتقال مسیر در لوله های پلی اتیلن  و جلوگیری از تا خوردن لوله پلی اتیلن 

زانو دریپردار 16

زانو دریپردار 90 درجه؛ بیشتر در انتهای خطوط لوله 16 میلیمتر مورد استفاده قرار میگیرد

زانو ماده 2اینچ

size 2 inch زانو ماده پلی اتیلن در زاویه 90 درجه بوده است زانوی ماده  که دنده (رزوه) از داخل 

زانو نر 2اینچ

size 2inch زانو نر پلی اتیلن در زاویه 90 درجه بوده است زانوی نر که دنده (رزوه) از بیرون دارد