نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

سه راهی یکسر نر 2اینچ

size 2inch 10اتمسفر :(فشار-بار) سه راهی یک سر نر  2 اینچ جایگزین مناسب اتصالات گالوانیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه