نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

سه راهی 12×12×12

size 12×12×12 از سه راه 12×12×12میلیمتری جهت انشعاب گیری بین لوله های پلی اتیلن و قطره ای استفاده می شود