نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

سه راهی 20×20×20

size 20×20×20 از سه راهی سایز 20×20×20 میلیمتری جهت انشعاب گیری بین لوله های پلی اتیلن و قطره ای استفاده