نمایش دادن همه 7 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

انشعاب سه راهی 1/2×16

size 16×1/2 انشعاب 1/2 به سه راهی 16 برای  تبدیل سایز 1/2 به سه راهی 16 میلیمتر مورد استفاده قرار

انشعاب سه راهی 3/4×16

size 16×3/4 اشعاب 3/4 به سه  راهی 16 برای  تبدیل 3/4 به سه راهی 16 میلیمتر مورد استفاده قرار میگیرد

بست ابتدایی به سه راهی 16

size 3ways×16 بست ابتدایی به سه راهی 16 برای  تبدیل بست ابتدایی لوله 16 به سه راهی 16 میلیمتر مورد

سه راهی 20×16×20

size 20×16×20 این سه راهی که به سه راهی نامساوی قطره ای نیز معروف است دارای دو سر 20 میلیمتر

سه راهی 20×20×20

size 20×20×20 از سه راهی سایز 20×20×20 میلیمتری جهت انشعاب گیری بین لوله های پلی اتیلن و قطره ای استفاده

سه راهی یکسر نر 2اینچ

size 2inch 10اتمسفر :(فشار-بار) سه راهی یک سر نر  2 اینچ جایگزین مناسب اتصالات گالوانیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه