نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

سه راهی 16×16×16

size 16×16×16 از سه راه مساوی سایز 16×16×16 میلیمتری جهت انشعاب گیری بین لوله های پلی اتیلن و قطره ای