نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

کلید شیر خودکار “2 (دوقلاب)

کلید شیر خودکار یکی از تجهیزات آبیاری می باشد . که عمدتا به صورت تک قلاب هستند اما در حالت