نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب 12 به تیپ (پیچی)

size 12×tape  شیر انشعاب 12 به تیپ (پیچی) جهت اتصال لوله 12 به نوار تیپ مورد استفاده قرار می گیرد.