نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب بست ابتدایی 12 به تیپ (پیچی)

شیر اتصال بست ابتدایی به تیپ ابتدا به وسیله پانچر یا مته دستی  سایز 16 میلیمتر، لوله اصلی را سوراخ