نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

شیر انشعاب 12به 1/2

size 12×1/2 شیر انشعاب 12به 1/2 برای گرفتن انشعاب از لوله اصلی پلی اتیلن به لوله 12 آبیاری قطره ای